contact

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn van de behandeling of een consult aanvragen? Klik hier om een email te sturen. 
Graag je telefoonnummer in de e-mail vermelden, dan kan ik contact met je opnemen.

drs. Lucienne Dunnewijk
Orthomoleculair KPNI therapeut 

Van Reenenlaan 4a, 3744 ME in Baarn

Op afspraak op alle werkdagen overdag. Avonden in overleg mogelijk.

Kwaliteitsbewaking
Orthomoleculaire geneeskunde wordt professioneel beoefend op basis van de meest recente wetenschappelijk inzichten. Daarom ben ik aangesloten bij de MBOG, de Orthomoleculaire beroepsvereniging voor artsen en HBO+ therapeuten. De leden hebben naast een regulier medische scholing ook Orthomoleculaire geneeskunde gestudeerd. Doel is dat natuurlijke geneeswijzen net zo toegankelijk worden als de reguliere geneeskunde. Ook ben ik ingeschreven in het KNPI Nederland register en de beroepsvereniging voor integrale gezondheidszorg VBAG. Daarnaast ben ik aangesloten bij de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) die de kwaliteit van de aangesloten leden in de gaten houdt, zodat u van een goed gekwalificeerde therapeut verzekerd bent.

Wat wil dat zeggen?
Aan de leden wordt onder meer een HBO+ opleiding en strikte eisen ten aanzien van nascholing gesteld. Ik ben ingeschreven in het HBO-register van de RBCZ. Ook ben ik aangesloten bij Vektis, de organisatie dat de AGB-codes genereert. Dit is een kwaliteitsgarantie en hierdoor kan uw zorgverzekeraar mij als therapeut verifiëren. Mijn persoonlijke ABG-code is: 90107325 en de AGB code van de praktijk is 90070277.

Klachtenregeling
Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepsethische regels. Het kan gebeuren dat je, ondanks mijn streven mijn werk zo zorgvuldig mogelijk te doen, ergens niet tevreden over bent. Laat het dan weten, zodat we samen kunnen zoeken naar oplossingen. In sommige gevallen is doorverwijzing wenselijk. De MBOG is voor haar leden aangesloten bij de de S.C.A.G. (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg), de VBAG bij de TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg). De Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen draagt zorg voor de klachtenbehandeling conform de landelijke klachtregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen. Tevens is voor complementair werkende artsen en therapeuten de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van kracht en de wet geheimhouding persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

KVK: 83074104
BTW: 862715842B01